Syyskokous 2019

Puijon Ladun sääntömääräiseen syyskokoukseen 20.11.2019 osallistui 34 jäsentä. Jäsenmäärän voimakas kasvu heijastunee tässä, sillä vuosi sitten kokousosanottajia oli 21. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouni Palmu ja sihteerinä Kirsi Tuppurainen.

Yleistä

Puijon Latu ry toimii Suomen Ladun tavoitteiden mukaan: Ulkoile – Osallistu – Vaikuta. Löydä oma tapasi ulkoilla. Lisäksi Suomen Latu kiinnittää ensi vuonna erityistä huomiota kestävään kehitykseen. Puijon Ladun toiminnassa tämä on jo otettu hyvin huomioon. Tavoitteita luonnollisesti vielä on. Yhdistyksellämme on hyvät yhteydet päättäjiin ja yhteistyötahoihin.

Päätöksiä

Hallitus oli valmistellut hyvässä hengessä päätettävät asiat niin, että vain pari pientä muutosta tuli talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan: jäsen 28 €, perhejäsenyys 36 €, rinnakkaisjäsenyys 16 €, nuorisojäsen alle 20 v 14 € ja opiskelijajäsen alle 29 v 14 €.

Vuoden 2020 talousarvio (esittelijänä rahastonhoitaja Paavo Jaakkola) hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä. Erityisiä investointeja ei ensi vuodelle ole suunnitelmissa.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma (kokoajana Irma Ikonen) hyväksyttiin. Perinteinen vakiintunut toiminta jatkuu aktiivisesti. Toimintasuunnitelma on luettavissa kotisivuilla (Yhdistys->Materiaalireppu).
Suurta suosiota saavuttaneet valtakunnalliset Suomen Ladun kampanjat Ulkona kuin lumiukko helmikuussa, Unelmien liikuntapäivä toukokuussa ja Nuku yö ulkona elokuussa ovat ohjelmassamme. Retkeily- ja hiihtotoimikunta on suunnitellut lisää yön yli retkiä lähialueille. Niitä toteutetaan yhdessä muiden toimikuntien kanssa. Retket soveltuvat myös päiväretkiksi. Suunnitelmassa on talvihiihtovaellus lähialueella. Uutta on osallistuminen kesäkuussa Sasta 64 Wild erämaavaellustapahtumaan Nurmeksessa. Syyskuussa retkeilijät ja pyöräilijät suuntaavat Karigasniemelle Suomen Ladun Akumajalle.
Ohjatut sauvakävelyt jatkuvat viikoittain toukokuusta syyskuun loppuun (ei heinäkuussa). Paikka vaihtelee.
Melonnan kiinnostus on edelleen lisääntynyt. Joillekin melontaretkille sisältyy myös patikointia.
Kaikki ensi vuoden tapahtumat on koottu Tapahtumakalenteriin, joka ilmestyy joulukuun lopun jäsentiedotteessa 4/2019. Tapahtumista ilmoitetaan myös kotisivujen Uutisissa ja Tapahtumakalenterissa sekä Facebookissa.

Yhdistyksen puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden jatkaa Vesa Karhunen.

Hallituksen jäsenten valinta tapahtui harvoin käytetyllä tavalla, suljettuna lippuäänestyksenä ehdokkaiden määrän ylittäessä täytettävät paikat.
Varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Irma Ikonen (nykyinen), Vesa Jussila (nykyinen), Outi Nikunen (uusi) ja Jari Ojala (uusi). Nykyisistä hallituksen jäsenistä jatkavat Markku Hynninen, Liisa Ruuskanen, Niina Toivanen ja Kirsi Tuppurainen.
Varajäseniksi valittiin Pirjo Paldanius (uusi) ja Viljo Rautiainen (nykyinen).

Kuvassa vuoden 2020 hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Vesa Jussilaa. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan nykyiset Pentti Hillukkala ja Risto Häyrinen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Niina Tiusanen ja Jouni Palmu.

Yhdistyksemme toiminta on houkuttelevaa, mikä näkyy jäsenmäärän kasvussa. Se tuo positiivisia haasteita mm. perheliikuntaan ja nuorille tarkoitettuihin tapahtumiin. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin. Uusien jäsenten aktiivinen osallistaminen haastaa vanhat ”konkarit” ohjaamaan ja perehdyttämään. Toiminnan asenne on ollut kohdallaan, kiitos isännän, emännän, toimikuntien ja ennen kaikkea hallituksen.
Irma Ikonen

X