Vakuutukset

Vakuutukset Puijon Ladun tapahtumissa

Suomen Latu ry:n ja OP Vakuutus Oy:n yhteistyö 2018

Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykset tunnetaan liikuttajina, ulkoilun ja retkeilyn tunnustettuina asiantuntijoina
sekä ulkoilijoiden asiaa ajavana kaikille avoimena kansalaisjärjestönä.

Suomen Latu on neuvotellut OPn kanssa tapaturmavakuutuksen eri tapahtumiin osallistuville henkilöille sekä
vastuuvakuutuksen tapahtumien järjestäjänä toimiville jäsenyhdistyksille.

Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten tapaturmavakuutus nro 16-458-299-8

Tapaturmavakuutettuja ovat kaikki Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten sekä kerhojen toimintaan osallistuvat
osanottajat, toimitsijat ja talkoolaiset ilman yläikärajaa.

Toiminnan pitää olla yhdistyksen toimintasuunnitelmassa tai hallituksen tai jaoksen vahvistamaa virallista yhdistys-
toimintaa, ei jäsenen henkilökohtaista harrastustoimintaa.

Vakuutettu toiminta

– järjestötoiminta sisältäen yhdistyksen vuosi-kokoukset, hallituksen, toimikuntien ja työryhmien kokoukset

– Suomen Ladun tai jäsenyhdistyksen järjestämät tapahtumat, tilaisuudet, messut ja yleisötapahtumat

– Liikuntatoiminta sisältäen koulutustilaisuudet, kurssit, säännölliset liikuntaryhmät, ohjatut vaellukset ja retket sekä ohjatut loma- ja liikuntaviikot

– Keskusjärjestöjen valtakunnalliset ja SM-nimiset tapahtumat

– Jäsenten vapaaehtoinen talkootyö esimerkiksi erilaiset rakennustehtävät, latupohjien ja latujen teko, reittien teko, kunnostus ja merkintä

Vakuutus on voimassa edellä mainituissa tilaisuuksissa ja niihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

Tapaturman enimmäiskorvausmäärät

Hoitokorvaus 2 523 euroa
Haittakorvaus 5 046 euroa
Kuolinkorvaus 1 682 euroa
Omavastuu 0 euroa

Rajoitusehdot

Hoitokorvausta ei makseta, jos vamma on aiheutunut tietyissä urheilulajeissa tai toiminnoissa, kuten esimerkiksi moottoriurheilulajit, ilmailulajit tai laskettelu hoitamattomilla rinteillä. Tarkista lajiluettelo vakuutusehdoista.

Vakuutuksessa noudatetaan Ryhmätapaturmavakuutuksen ehtoja 1.1.2018 alkaen.

Järjestäjän vastuuvakuutus 16-90104-29480-5

Suomen Ladulla on järjestäjän vastuuvakuutus, jossa vakuutettuina ovat myös jäsenyhdistykset. Vakuutus korvaa
järjestäjän tuottamuksesta toiselle aiheutuneet henkilöja esinevahingot. Yhdistys voi joutua vastuuseen vahingosta, joka sen virheestä
tai laiminlyönnistä aiheutuu yleisölle, omalle työntekijälle, toimitsijalle, toimintaan osallistujalle tai näiden omaisuudelle.

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa ja omavastuu ovat

korvausmäärä 1 000 000 euroa
omavastuu 600 euroa

Korvattava vahinko voi syntyä mm.

-järjestyksenpidon, valvonnan tai muiden turvallisuustoimien riittämättömyydestä

– huoneiston, kentän, radan tms. toimintapaikan puutteellisesta kunnosta

– toimintaan käytetyn kiinteistön omistamisesta tai hallinnasta

– retken, kurssin, näyttelyn tai muun tilaisuuden järjestäjien varomattomuudesta tehtävien suorittamisessa.

Vakuutus ei korvaa

– omalle työntekijälle tai tähän rinnastettavalle aiheutettua vahinkoa siltä osin kuin tämä on oikeutettu korvaukseen lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta

– vakuutuksenottajan hallussa tai käytössä olevalle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa

– käsiteltäväksi / huollettavaksi annettuja välineitä

– varallisuusvahinkoja / taloudellisia seuraamuksia

– tapaturmia

Osanottajan pitää muistaa ja osata varoa tapahtuman luonteeseen kuuluvia luonnollisia vaaroja ja riskejä.

Vakuutuksessa noudatetaan Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtoja 1.1.2017 alkaen.

Toimintaohjeet vahinkotilanteessa

Tapaturmavahingossa

Hakeudu hoitoon Pohjola Sairaalaan, jossa tuki- ja liikuntaelinten vammoja hoitavat maamme huippuihin lukeutuvat ortopedit, lääkärikumppaneillemme tai lähim-
pään hoitolaitokseen. Tiedot hoitolaitoksista löydät osoitteesta op.fi.

Hoitokulut tulee maksaa ensin itse ja hakea Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kun otat Kela-kortin mukaasi, hoitavat
useimmat hoitolaitokset ja apteekit Kela-korvausten hakemisen sinun puolestasi. Huolehtimalla Kela-korvauksista varmistat sen, että
vakuutuksen korvausmäärä riittää vamman hoidossa mahdollisimman pitkään.

Korvauksenhakijan tulee tehdä vahinkoilmoitus kustakin tapaturmasta erikseen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa tapaturmasta.

Vakuutuksenottajan tai tilaisuuden järjestäjän tulee varmentaa tapahtuman ja henkilön kuuluvan vakuutuksen piiriin.

Vastuuvakuutusvahingoissa

Tee vahinkoilmoitus verkossa vahinkoapu.op.fi.

Tapaturmat ilmoitetaan henkilöasiakkaat –valikon kautta ja järjestäjän vastuuvahingot ilmoitetaan yritysasiakkaat –valikon kautta.

Vahinkoapu on palvelu, joka opastaa sinua vahingon sattuessa. Löydät Vahinkoavusta myös sinua lähellä olevat lääkärit, korjaamot ja muut OPn yhteistyökumppanit.

Vahingosta voit ilmoittaa myös puhelimitse 0303 0303 ma-pe klo 8-22.

-Kopioitu Suomen Ladun sivuilta 22.1.2018 Paavo Jaakkola-