Melontalinkit

MELONTAREITTEJÄ

Savon jokimaisia melontareittejä | Timo Piirainen (Timo.Piirainen(miuku)kuopio.fi) on kartoittanut, melonut ja kirjannut Savon jokimaisia melontareittejä.

HUOM! Vuoden 2023 aikana tehdään virtavesikunnostuksia (ennallistamista) Juuan Petäisjoella ja Keihäsjoella Keihäsjoen luonnonsuojelualueella. Joet ovat Juuasta linnuntietä n. 18 km lähes luoteeseen. Liittyvät järvet ovat Ala-Ruokonen ja Petäinen. Ennallistamistyöt vaikuttavat melko varmasti jokien melottavuuteen.

Ko. jokiin viitataan alla olevassa ”Savo-Karjalan alueella melotut jokireitit” -dokumentissa, kohta 50.

X