PUIJON LATU RY:N SYYSKOKOUKSEN 2020 PÄÄTÖKSIÄ

18.11.2020 kokoonnuttiin Puijon Ladun sääntömääräiseen syyskokoukseen Ravintola Savoniassa. Koronan aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta kokoukseen osallistui 32 jäsentä, joista 4 osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Laura Lehkonen ja sihteerinä Kirsi Tuppurainen.

Puijon Latu ry jatkaa toimintaansa tuttuun tapaan Suomen Ladun strategisten tavoitteiden mukaan: Ulkoile – Osallistu – Vaikuta. Löydä oma tapasi ulkoilla. Vuonna 2021, tarkalleen 10. päivä helmikuuta Puijon Latu ry saavuttaa 80-vuoden merkkipaalun. Vallitsevista poikkeusoloista johtuen sekä sen aiheuttamasta epävarmuudesta keväälle 2021 tämän suuren juhlan viettämistä on sovittu siirrettäväksi vuodelle 2022. Toiveena on, että juhlaa voidaan tällöin viettää jo normaalioloissa, kokoontuen tämän hienon asian äärelle ilman rajoituksia.

Kokouksen päätökset

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma ja tämän hetkinen tapahtumakalenteri ovat luettavissa kotisivuilla (YHDISTYS/Materiaalireppu). Toimikunnat jatkavat toimintaansa perinteiseen tapaan liikuttaen jäseniä eri ulkoilumuotojen parissa. Toiminnan järjestämisessä huomioidaan vallitsevat poikkeusolot. Melontatoimikunnassa puhaltavat uudet tuulet, kun uutena vetäjänä aloittaa Janne Martikainen, joka on toiminut useampia vuosia melonnan kalustovastaavana.

Yhteistyö jatkuu vahvana Suomen Ladun kanssa niin koulutus- kuin retkitoiminnassa. Valtakunnalliset Suomen Ladun kampanjat järjestetään perinteiseen tapaan tulevan vuoden ohjelmassamme. Ulkona kuin lumiukko järjestetään helmikuussa ystävänpäivänä, Unelmien liikuntapäivä toukokuussa ja Nuku yö ulkona elokuussa Suomen Luonnon päivänä.

Jäsenmaksun korotuksista päätettiin seuraavasti: Henkilöjäsen 29 €, perhejäsenyys 38 €, rinnakkaisjäsenyys 17 €, nuoriso- ja opiskelijajäsen 15€. Korotukset perustuvat Suomen Ladun tekemiin jäsenmaksukorotuksiin. Suomen Latu korottaa jäsenmaksuja 0,50 € henkilö-, rinnakkais-, nuoriso- ja opiskelijajäsenien osalta sekä 1 € perhejäsenmaksun osalta.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Kirsi Tuppurainen (nykyinen), Markku Hynninen (nykyinen), Liisa Ruuskanen (nykyinen) ja Vappu Palmu (uusi). Nykyisistä hallituksen jäsenistä jatkavat Outi Nikunen, Vesa Jussila, Irma Ikonen ja Jari Ojala.
Varajäseniksi valittiin Janne Savolainen (uusi) ja Viljo Rautiainen (nykyinen).

Puheenjohtajana jatkaa Vesa Karhunen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan nykyiset Pentti Hillukkala ja Risto Häyrinen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Niina Tiusanen (nykyinen) ja Anssi Kyllönen (uusi).

Mikä mahtavinta, Puijon Latu jatkaa vahvaa kasvuaan Suomen Ladun 7. suurimpana jäsenyhdistyksenä jo yli 2600 jäsen voimin. Yli 300 jäsenmäärän kasvu kuluneena vuonna kertoo vahvasti toimintamme houkuttelevuudesta, ulkoilun suosion kasvusta sekä etenkin siitä, että toimintamme on erittäin aktiivista ja asenne kohdallaan. Toimintaamme ei olisi ilman tehokasta isäntää ja emäntää, aktiivisia toimikuntia ja määrätietoista hallitusta. Suurimmat kiitokset siis heille tekemästään hienosta työstä!

Outi Nikunen

Kuva: Timo Tuppurainen

Eturivi vasemmalta Vappu Palmu ja Vesa Jussila
Toinen rivi vasemmalta Janne Savolainen, Jari Ojala ja Irma Ikonen
Kolmas rivi vasemmalta Outi Nikunen ja Kirsi Tuppurainen
Neljäs rivi vasemmalta Liisa Ruuskanen ja Markku Hynninen
Kuvasta puuttuu Viljo Rautiainen.

 

X