Vuosikokouksen valintoja ja päätöksiä

Puijon Ladun syyskokous pidettiin 24.11.2022 Puijon kirkon seurakuntasalilla.

Vuodelle 2023 tulee korotuksia jäsenmaksuihin. Taustalla on se, että Suomen Latu on jo aiemmin päättänyt korottaa omia osuuksiaan. Maksujen korotusten myötä ei Puijon Ladulle kuuluva jäsenmaksuosuus pienene. Osa jäsenmaksusta jää siis Suomen Ladulle.

Henkilöjäsen   31 € (+2 €)
Perhejäsen   40 € (+2 €)
Rinnakkaisjäsen   17 €
Nuoriso- ja opiskelijajäsen   15 €
Kannatusjäsen   33 €

Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan vuosipalkkio päätettiin nostaa 500 euroon. Muut palkkiot pysyivät entisellään.

Kilometrikorvaus talkooajoista on vuonna 2023 0,46 €/km.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisina.

Hallituksen jäsenten valinnoissa oli kaksi äänestystä ja valituiksi tulivat:

Vappu Palmu   varsinainen jäsen 2023-2024
Julia Rauhansalo   varsinainen jäsen 2023-2024 (uusi)
Jyrki Ryhänen   varsinainen jäsen 2023-2024 (uusi)
Marja Viluksela   varsinainen jäsen 2023-2024 (uusi)

Janne Savolainen   varajäsen 2023
Niina Toivanen   varajäsen 2023 (uusi)

Puheenjohtajana jatkaa Jari Ojala ja hallituksessa jatkavat Petri Jääskeläinen, Vesa Karhunen, Outi Nikunen ja Viljo Rautiainen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pentti Hillukkala ja Pekka Mönkkönen sekä varalle Vesa Jussila ja Risto Häyrinen.

Kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan Puijon Latulaisessa, nettisivuilla puijonlatu.fi, Facebookissa ja Instagramissa ja pyydettäessä kirjeitse.

***

Lämpimät kiitokset hallitustyöskentelystä pois jääneille Markku Hynniselle, Anssi Kyllöselle, Liisa Ruuskaselle ja Kirsi Tuppuraiselle!

-Paavo Jaakkola- (muistion perusteella)

X