Vuosikokouksen valintoja ja päätöksiä

Puijon Ladun syyskokous pidettiin 28.11.2023 Puijon kirkon seurakuntasalilla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouni Palmu ja sihteerinä Vappu Palmu. Kokoukseen osallistui 29 henkilöä.

Vuodelle 2024 ei tule korotuksia jäsenmaksuihin, koska Suomen Latu ei nostanut omia osuuksiaan. Osa jäsenmaksusta jää Suomen Ladulle.

Henkilöjäsen   31 €
Perhejäsenyys   40 €
Rinnakkaisjäsen   17 €
Nuorisojäsen (alle 20 v) ja opiskelijajäsen (alle 29 v)   15 €
Kannatusjäsen   33 €

Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan vuosipalkkioksi päätettiin 500 €, sihteerin 200 € sekä varsinaisen ja varajäsenen vuosipalkkioksi 120 €.

Kilometrikorvaus talkooajoista vuonna 2024 on 0,57 €/km.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksien mukaisina.  Suunnitelman mukaan pohjoisen retket siirtyvät Matka-Pekan hallinnoimiksi. 2024 aloitetaan yhdenvertaisuuden tukihenkilötoiminta. Puijon Latulainen ilmestyy painettuna kaksi kertaa aiemman kolmen sijaan. Isompia hankkeita ovat aidan tekeminen yksityispalstojen ympärille ja Pilpan tien korjaaminen, ainakin rinteen savisen ja märän kohdan osalta.

Puheenjohtajaksi uudelle kaksivuotiskaudelle 2024-2025 valittiin Jari Ojala ilman muita ehdokkaita.

Hallituksen jäsenten valinnoissa ei ollut äänestyksiä ja valituiksi tulivat:

Petri Jääskeläinen   varsinainen jäsen 2024-2025
Liisa Ruuskanen   varsinainen jäsen 2024-2025 (uusi)
Paula Silvasvuori   varsinainen jäsen 2024-2025 (uusi)
Viljo Rautiainen   varsinainen jäsen 2024-2025

Janne Savolainen   varajäsen 2024
Päivi Kiviranta   varajäsen 2024 (uusi)

Hallituksessa jatkavat Vappu Palmu, Julia Rauhansalo, Jyrki Ryhänen ja Marja Viluksela.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pentti Hillukkala ja Paavo Jaakkola sekä varalle Markku Hynninen ja Janne Martikainen.

Rahastonhoitaja vaihtui viime kesänä, jolloin vastuulliseksi tuli Marja Viluksela. Marja on myös hallituksen varsinainen jäsen.

Alueen kaksi vuokrasopimusta on tarkoitus yhdistää ennen nykyisen pääsopimuksen päättymistä vuonna 2025. Palsta-alueen vuokrasopimusta on jatkettu vuoteen 2025 asti.

Kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan Puijon Latulaisessa, nettisivuilla puijonlatu.fi, Facebookissa ja Instagramissa ja pyydettäessä kirjeitse.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen Puijon Latu ry:n uusiksi säännöiksi. Pohjana muutoksille olivat yhdistyksen nykyiset säännöt ja Suomen Ladun mallisäännöt. Tekstimuutoksissa on otettu huomioon vuosien varrella tapahtuneet muutokset. Jatkossa hallituksen puheenjohtajana voi toimia korkeintaan 6 vuotta peräkkäin.

Katso sääntömuutosehdotus: https://bit.ly/pulasaannot

Uudet säännöt pitää hyväksyä vielä toisessa vuosikokouksessa ennenkuin ne tulevat voimaan.

***

Lämpimät kiitokset hallitustyöskentelystä pois jääneille Vesa Karhuselle, Outi Nikuselle ja Niina Kokkariselle!

-Paavo Jaakkola-

X