Melonnan ohjaajakoulutus Siilinjärvellä 10.-11.8.2019

Koulutuksen järjestää Siilin Latu ry. Kurssille mahtuu Siilin Ladun jäsenten lisäksi viisi ulkopuolista. Toimi siis nopeasti!

Kurssin hinta |   120 €/henkilö, lisäksi 50 €/hlö Suomen Melontakouluttajat ry:lle ohjaajakokeesta. Taitotestit sisältyy kurssin hintaan.


Ilmoittautuminen ja lisätiedotjrvinenterttu@gmail.com tai puh. 044 344 2313.


Kurssi on Suomen Melontakouluttajien sisällön mukainen.

Kurssille osallistujat saavat Melontakouluttajilta ohjaajakirjan, mikä tulee lukea ennen kurssia. Lisäksi pitää tutustua sivuihin www.suomenmelontakouluttajat.fi ja siellä varsinkin ohjaajia koskeviin sivuihin.

Ennakkovaatimukset: n. 500 km kokemus melomisesta, uintitaito, 18 v. täytetty, EA1 todistus (tätä ei välttämättä tarvitse olla, on vain suositus) voimassa ja hyvä perusmelontataito.

Pelastusuinnin ja melontataitotestin voi suorittaa perjantaina.

Ohjelma:

Pe 9.8. klo 18 Melontataitotesti ja pelastusuinti.

La 10.8. klo 9 teoriaosuus (4 h) ja iltapäivällä melontaretki (4 – 5 h). Lopetus n. klo 18.

Su 11.8. klo 9 teoriaa (2 h) ja melontaretki (3 – 4 h). Teoriakoe (1 h) n. klo 15.

***

Suomen melonta- ja soutuliiton ohjeistus:

Melontaohjaajan rooli seuratoiminnassa
Melontaohjaajan tehtävänä seurassa on toteuttaa toimintaa, ohjata iltalenkkejä, vetää retkiä ja avustaa koulutuksissa. Ohjaaja toimii helpoissa olosuhteissa, tyypillisesti vajan lähivesillä ja vajarannassa. Pääpaino ohjaajakoulutuksessa on käytännön taidoissa tyypillisissä seuratoiminnan toimintaympäristössä; melontavajan lähivesillä ja helpommilla retkillä.

Ohjaajan tehtävät:
1) Koulutustoiminta, ensisijaisesti peruskurssit
2) Muu ohjattu melontatoiminta, esim. kuntolenkit, viikkomelonnat, retket

Ohjaajan toimintaroolit ovat:
1) Avustava, esim. peruskurssin apuopettaja tai melontaretken apuvetäjä
2) Vastuullisena, esim. peruskurssin opettaja, retken johtaja tai harjoitussession ohjaaja

 Ohjaajakurssin ennakkovaatimukset:
– 18v. Ikä
– Normaali, melonnan mahdollistava terveydentila ja fyysinen kunto.
– 200m uimataito + 50m uimarin hinaus melontavarusteissa (liivit päällä molemmilla). Ei tarvita erillistä todistusta, oma ilmoitus riittää.
– Vähintään yhden vuoden melontakokemus sekä kokemusta melonnan ohjaamisesta tai opettamisesta, esim. Apuohjaajana toimimisesta. Kokemus osoitetaan lyhyellä vapaamuotoisella toimintaselvityksellä.
– Sujuva kajakin / kanootin käsittelytaito. Kajakin / kanootin käsittelytaidot osoitetaan ennakkoon suoritetulla 2 tason taitokokeella. Myös muu vastaavan tasoinen taitotodistus käy. 
Lisää tietoa taitokokeista.

HUOM! Taitotesti on ENNAKKOVAATIMUS. Kurssitodistusta ei ole mahdollista lunastaa myöhemmin suorittamalla taitotesti takautuvasti.

Ohjaajakurssin minimituntimäärät
– 8 tuntia teoriaopetusta josta 4 tuntia ennakkotehtäviä
– 12 tuntia käytännön harjoittelua (sisältää opetus- ja ryhmän ohjaamisen näytöt)
– Taitokoe ja mahdollinen teoriakoe eivät kuulu kurssin ohjelmaan tai tuntimääriin.

 Ohjaajakurssin sisältö

Turvallisuus
– Melonnan turvallisuusohje, (osaa)
– Olosuhdetietous: meri, sisävesi, joki, koski, sääolot, tuuli, lämpötila (tietää)
– Kanootin- ja melojan turvatarkastus (osaa)
– Turvasuunnitelma ja riskianalyysi (osaa)
– Lainsäädäntö ja vastuukysymykset (tietää)
– Navigoiminen (osaa)
– Pelastautumisharjoitukset. Tavoitteena hyvä rutiini eri tilanteisiin ja erilaisille kalustoille soveltuvia tekniikoita. (osaa)

Opetustaidot
– Taidon opettamisen perusteet (tietää)
– Melonnan peruskurssin taitojen opettaminen ainakin yhdellä metodilla (osaa)
– Melonnan peruskurssin tietojen opettaminen (osaa)

Melonnan yleistietous (tietää)
– Kalusto ja varusteet
– Melonnan lajit
– Seuratoiminta
– Melonnan taustaorganisaatiot
– Ympäristötietous, jokamiehenoikeudet- ja velvollisuudet

Ohjaaminen 
– Aikuisliikunnan ryhmän ohjaamisen perusteet (tietää)
– Ryhmän ohjaaminen peruskurssilla (osaa)
– Ryhmän ohjaaminen päiväretkellä (osaa)

 Ohjaajakurssi ei ole tutkinto. Kurssilla ei ole tarpeellista järjestää kirjallista koetta tai käytännön näyttökoetta. Kouluttaja voi kuitenkin halutessaan järjestää kirjallisen kokeen.
Kurssin kouluttaja voi kuitenkin hylätä kurssin ja jättää todistuksen antamatta jos:
– Ennakkovaatimukset eivät täyty
– Osa kurssin tehtävistä tai harjoituksista jää suorittamatta
– Oppilas toimii kurssin aikana siten että kouluttaja arvioi hänen olevan kykenemätön toimimaan ohjaajana. Näitä syitä voivat olla:
– Liiallinen alkoholin käyttö
– Poikkeuksellisen heikko fyysinen kunto
– Piittaamattomuus ja laiminlyönnit turvallisuusasioissa